Консолидираните нетни приходи от продажби на "Монбат" за 2018 г. се свиват с 5,5%

За цялата 2018 г. печалбата преди облагане с данъци от оперативна дейност след неконтролиращо участие е в размер на 5,8 млн. лв., понижавайки се със 74,4%

Консолидираните нетни приходи от продажби на "Монбат" за 2018 г. се свиват с 5,5%

Снимка: Pixabay

Коментари